Symbol nr. 16

Symbol nr. 16

Evighedslegemet

Symbolet viser i sin helhed det levende væsen.

  1. Den hvide trekant i midten symboliserer dette væsens jeg, der er det faste punkt i de udsendte og tilbagevendende bevægelser.

  2. Det hvide flammekors skal udtrykke, at de levende væseners evighedslegeme til enhver tid er totalt fuldkomment. Det er i sin helhed evigt i balance. Alle over- og underbalancer kan kun forekomme som lokale foreteelser i evighedslegemet.

  3. De mange violette cirkelbaner eller kredsløb, der udgår fra og kommer tilbage til jeg'et, symboliserer alle de forskellige bevægelsesarter, som det levende væsens skabte organer, legemer, manifestationer og livsoplevelse udgør.

  4. Det største kredsløb et væsen kan opleve indenfor et fysisk jordliv, er netop oplevelsen af dette jordliv. Det er i sig selv en bevægelsesudløsning udgående fra jeg'et og tilbage til jeg'et.

  5. På symbolet er kredsløbene repræsenteret i fire størrelser. Det skal blot symbolisere at kredsløbene fremtræder i forskellige størrelser. Der forekommer kredsløb af mikroskopisk karakter og kredsløb som strækker sig igennem millioner og atter millioner af år.

  6. Evighedslegemet består af alle eksisterende bevægelsesarter.

Se i øvrigt symbolforklaringen af symbol nr. 16 i Det Evige Verdensbillede 1.