Symbol nr. 18  

Symbol nr. 18

Det levende væsens skæbnebuer

Symbolet viser at menneskets forskellige liv er forbundet med hinanden gennem dets egne handlinger.
De fortidige og det nuværende liv er den dybeste årsag til vores livsoplevelse og fremtidige skæbne.

  1. Den hvide trekant med stjernekorset symboliserer det levende væsen.

  2. Det orange og violette felt omkring stjernekorset viser dets nuværende liv. Den violette farve er væsenets kosmiske struktur, og den orange farve den fysiske struktur.

  3. Det gule felt er væsenets fortid og det grønne er dets fremtid.

  4. De aflange firkantede orangefarvede figurer symboliserer væsenets fysiske liv. De hvide felter imellem viser væsenets åndelige liv. Tilsammen udtrykker disse figurer reinkarnationsprincippet.

  5. De orangefarvede og hvide stråler der udgår fra trekanten viser væsenets forbindelse med sine fysiske og åndelige liv.

  6. De violette buer er de udsendte og tilbagevendende skæbnebuer. De indeholder virkningerne af væsenets handlemåde overfor dets medvæsener.

Se i øvrigt symbolforklaringen af symbol nr. 18 i Det Evige Verdensbillede 2.