Et referat fra boken

EN ENGELS DAGBOK

(en ängels dagbok)

IVONA opplesning fra utdrag från bøckerne mp3 som kan nedlastes via h-klikk + save as/lagre som

av Channie West (Channie Cha)

 

 

Utdrag fra "Dagbok del 10":

Uppdrag i USA och Frankrike

I vanliga fall blandar sig utomjordingar sällan eller aldrig i en planets utveckling. Om det inte är så att man ser en stor risk för att allt skall spåra ur fullständigt. Eller att planeten är på väg att bli helt mörk. När det gäller vapenindustri däremot arbetar utomjordingarna mycket målmedvetet för att bekämpa de otäckaste vapnen. Man börjar planeringen och övervakandet i god tid, ibland flera livstider i förväg, för att kunna hejda ett otäckt vapen som man anat skall fullbordas i framtiden. Men ändå, det är inte alltid som det går att stoppa militära händelser eller den typen av utveckling, samt användandet av "Domedagsvapen".

Ibland är vissa händelser på Jorden knutna till mänsklighetens karma. Dessa händelser skall i så fall vara avskräckande exempel. De skall leda till att en stark folkopinion föds för ett avskaffande och ett upphörande av den sortens vapen. Genom allmänt ogillande av vapen hos den lokala befolkningen är det lättare, vid utomjordiska kontakter när dessa väl tas, att förmå de styrande till att ta bort sina vapen och skapa fred.

Ibland är det dock inte av så ruggiga orsaker som man lägger sig i en planets utveckling. När det gäller den vardagliga och civila industrin så befrämjar man gärna de bra och nyttiga uppfinningarna som är alla till gagn. Man inspirerar och ger nya idéer. Inom till exempel jordbruket vill man från utomjordiskt håll få bort farliga bekämpningsmedel som förstör Jorden. Man kanske introducerar kontaktpersoner och andra människor inför en helt ny förståelse av naturen och det ekologiska systemet. Därigenom växer sedan viljan till att odla miljövänligt.

1 allt utomjordingarna gör handlar det ändå bara om att ge små "puffar" åt rätt håll, och en eventuell uppfinnare får själv ta åt sig äran, oftast utan att veta vem eller vad som egentligen stod bakom. Man ger små ledtrådar, till dess att uppfinnaren själv kläcker fram lösningen. Ibland kan till och med en utomjording inkarnera till Jorden, bara för att bli en inspirerande och stödj ande hustru vid sin makes sida, eller tvärtom.

Allt detta handlar inte om att manipulera åt Förbundets håll, utan snarare att få människan att ta fram sin förmåga och alla sina goda, fina sidor i allt de utvecklar i sin värld. Att se det unika och inte spränga bort det från Jordens yta. Att inse Guds gåvor och människans roll i Alltet. Utomjordingar vill väcka människans filosofiska och spirituella insikt, samt skapa början till ett tänkande eller en förståelse av sådant som är svart att greppa om andligt. Man befrämjar sinnenas utveckling, och känslighet för förståelse av varandra, så att medmänsklig kärlek kan blomma upp. Utomjordingarnas plan är att via människan själv föra fram friheten och skapa fred, samt att få slut på våldet.

Channie visste på den tiden om att en del utomjordiska själar fick inkarnera ner till Jorden för att där arbeta inom vapenindustrin. Detta trots deras starka ogillande inför vapen. Personerna var i så fall väl medvetna om sin roll och uppgift i livet. Deras arbete bestod av att påverka denna industri, samt att få sina arbetskollegor på "fel" spår inom forskningen. Det vill säga på rätt väg för mänsklighetens fortlevnad. Denna påverkan kunde ske både verbalt och genom påtagliga åtgärder i form av sabotage på laboratorier och andra försökscentraler. Åtgärderna kunde ske som slarv med datadisketter, raderande av filer och kraschande av hårddiskar. Även utbyten av döda eller sjuka försöksdjur, till friska, för att få felaktiga resultat vid prov med kemiska vapen förekom. Ibland var dessa personer kunniga utövare av healing och mental påverkan.

På slutna anläggningar användes healing flitigt på försöksdjuren för att ändra provresultaten. Med healing påverkades även de kemiska substanserna och deras verkan blev annorlunda än vad som var tänkt. Om inget av detta fungerade och militären fortsatte att driva på projekten, så kunde utomjordingarna överväga att förstöra en hel anläggning via ett påtagligt attentat. Man fixade till exempel elfel eller annat, ofta med brand som följd. En brand där sprinklers och släckningsarbete inte fungerade tillfredsställande, eller blev alltför besvärligt för att kunna rädda något av värde för fortsatt forskning. Givetvis gjordes allt detta utan att skada någon personal, djur eller unikt liv i någon annan form.

Ett annat sätt att gå till väga var att ge ut all befintlig information om lokaler, larm, vaktombyten och annat till specialutbildat inkarnerat folk. Dessa fick sedan bilda sina egna team, för utförandet av ett attentat mot anläggningen. Detta utfördes ungefär som ett terrordåd eller mänskligt anlagt sabotage, dock planerat med enorm noggrannhet så att ingen där arbetande människa, vakt eller vakthund kom till skada. Medlemmarna sådana team kom från andra länder, mycket långt ifrån den ort där uppdraget skulle komma att utföras. De fick sedan av säkerhetsskäl inte återkomma till samma land på semester, eller annat, på minst tre år. Detta på grund av att vittnen och videofilmsupptagningar, från attentatsplatsen, kunde förekomma. Dessa team-medlemmar fick inte heller bli berömda eller figurera på bild i tidningar eller TV. Vid all attentatsverksamhet fanns det alltid utomjordisk hjälp att tillgå, plus att dit- och hemresan "arrangerades", anordnades, av utomjordiskt flyg. Det viktiga med dessa räder och sabotage var alltså att få bort "ojusta" vapenmetoder i alla länder.

 

 

12 sider fram i boken kommer vi til:

Dagbok del 14

Den Mörka Zonen

Åren hade tickat på och mycket hade hänt ute i universum, men själv tyckte Channie ändå inte det, i alla fall inte som den människa hon var på Jorden. Därnere ville hon att mer skulle hända, mer för Jorden och hennes närmaste framtid där, men även för hennes totala framtid. För på Jorden ville Channie absolut inte vara kvar hela livet. Hur mycket hon än älskade människan så ville hon inte åldras där, kanske bli sjuk och svag eller bli gammal där. Att dö som människa där var inte heller hennes idé och önskan. Inte när det fanns så mycket att göra och arbeta med i universum. Speciellt om och när Jorden väl kommit i harmoni och blivit Förbundsmedlem.

Som Channie Cha skulle hon inte hinna med speciellt många år till av parallellt leverne, med färder ner till och livet i sin jordiska kropp. Andra skulle ta vid, hon var bara banbrytare, informatör och kontaktare. De andra som följde skulle ta rollen att hjälpa Jorden in nya system och högre energier. Detta undan de rådande monetära, förödande, nedsmutsande och mänskligt nedbrytande strukturerna i samhället. Nej, hon måste iväg från Jorden så fort den utomjordiska kontakten tagits, då samarbete uppnåtts och förståelse fanns. För mycket tid skulle annars slösas bort, hon visste ju att hon också behövdes på annat håll.

Stora händelser och drömmen om ett enat universum tycktes nu plötsligt ligga närmare och kunna gå i uppfyllelse. Det var inte längre bara en dröm att Ljus och Mörker någonstans och någon gång skulle kunna mötas. Deras tankar möttes redan. Med bland annat denna universella förändring så följde även en stor förändring på Jorden. Denna inträffade på hösten 1989. På sommaren det året var man från Förbundets sida i full gång med alla förberedelser inför ett kommande möte och en öppen kontakt med Jorden. Denna skulle ske under 1989 års höst och vinter. Det man så länge arbetat för, skulle äntligen bli av! Alla hoppades nu!

Allt som återstod var, vad som då tycktes vara, ett litet problem. Detta lilla problem måste man ta itu med i allra först. Det var nämligen så att det fanns en mörk zon invid Jorden som man först måste ena till Ljuset. Denna zon hade mycket länge påverkat Jorden och människan med sin negativa energi. Zonen fanns kvar där, mycket på grund av de negativa energierna som kom från jordemänniskans känslor av hat, brukande av våld och allt krigande. De negativa energierna av allt detta gav en form av näring till de individer som levde i zonen. Men då dessa individer krävde mer och mer negativ energi för varje år som gick, så började de påverka människan. Genom att reta upp människor mot varandra och påverka dem till negativa handlingar som just hat, våld, krig, bråk, konflikter och mycket annat fick de fram mer negativ energi. Deras påverkan var mental och för människan svår att spåra, om man inte frågade sig själv: "Är detta jag...? Är detta mitt beteende...? Ar detta min normala reaktion i detta läge...?".

När de som levde i zonen påverkade människan valde de noga ut sina offer, samt var i världen de skulle lägga in sin påverkan och stöka till. De följde Jordens egen puls och egna system av hög och låg tillgång på god energi. De "slog till" mot platser och i länder där den energin just då var för låg. Channie hade fått veta att grunden till många krigshandlingar ofta uppstod vid just en sådan mental negativ påverkan.

Den mörka zonen var placerad en bit upp och ut från jordytan. Zonen täckte inte in hela klotet samtidigt, utan påverkan av hela planeten uppstod först vartefter Jorden roterade. Den mörka zonen var alltså fixerad vid planeten, och följde dess omloppsbana. Dess energicentrum, kraftkälla, låg helt nära Jorden och klängde sig alltså fast där och lät sin skugga falla över klotet nedanför. (Mycket av detta stämmer även idag med undantag för att zonen nu är ljus. Dock finns vissa zoninvånare kvar på Jorden. Men de kan inte åstadkomma så mycket numera, när deras negativa energicentrum är borta. Andra former av negativ påverkan, som finns idag, är tyvärr ett större hot mot mänskligheten, på grund av sitt ursprung. Samtidigt är detta mindre vanligt. De arbetar dock efter samma princip, de gaddar ihop sig och stör världsordningen.)

Tillbaka till 1989. På grund av zonen påverkades i stort sett hela mänskligheten. Den mörka zonen innehöll väsen, utan någon egen själ. Dessa väsen kunde alltså påverka människor, men aven gå in i dem. En del människor påverkades därigenom till aggressiva beteenden och handlingar. Givetvis skall inte all ondska på Jorden tillskrivas dessa väsen och deras påverkan. Den mörka zonens huvudnäring var den typ av energi som strömmar ur människan vid negativt tänkande och ilska. Zonens individer levde helt och hållet på negativa vibrationer från Jorden. Och givetvis var deras önskan att få så mycket som möjligt av den varan. (mer om dette på linken her - gjentas under. R.Ø.anm.)

Den person som påverkades av zonens invånare kunde känna av detta på flera olika sätt. Påverkan kunde ske så att alla sinnen, syn, hörsel, smak, lukt och känsel uppfattade en projicerad händelse eller person som egentligen inte existerade alls i verkligheten. Känslan och uppfattandet av en händelse som zonen producerat, var oftast otäck och skrämmande. Den kunde också vara provocerande och utlösa missförstånd och bråk. Upplevelsen var i regel alltså till för att skrämma eller reta upp människan.

Många av dessa händelser kunde innehålla en eller flera utomjordiska varelser, som till exempel gjorde något otäckt med personen.

Zonens varelser hade i sig ingen grundform, utan de tog sig en sådan. De valde oftast ut ett visst utseende av en redan existerande, snäll utomjordisk ras och använde sedan deras utseende. Och varför detta? Jo, för att på detta vis kunna skrämma mänskligheten och få henne att bli rädd för alla utomjordingar. Förbundet ville ju sprida ljus och kärlek på Jorden. Det vill säga, för zonens invånare, slut på käk.

Vid den här tiden så fanns det, för Förbundets räkning, på Jorden tio fredligt och aktivt arbetande utomjordiska raser. Alla dessa arbetade, och arbetar fortfarande, för en kontakt med Jorden. Dessa snälla och goda varelser kopierades vid denna tidpunkt rasmässigt, en efter en, av den mörka zonens invånare. Allt skedde som ett infiltrerande. Avsikten med detta var att stoppa den fina utomjordiska verksamhet som redan fanns. Vidare skulle Förbundets spridande av Ljuset, den kärleksfulla harmonin och friden leda Jorden och mänskligheten till fred och frihet. Detta stoppades nu effektivt av den mörka zonen. Dess individer skulle ju inte klara av att Jorden gick med i ett förbund av ljus, utan att själva bli till ljus. Naturligtvis fruktade de detta ljus, eftersom de inte förstod det.

I sitt arbete med att motarbeta Ljuset kunde den mörka zonens varelser således anta den form de önskade och få människor att tro att de var en nära vän, släkting eller avliden anhörig. Men det var en skenbild de gav och ett spratt de spelade. Hjärnan lurades att tro på bilden de gav. De kunde visa sig i form av en människa eller varelse och naturligtvis också påstå sig vara en guide eller andlig ledare. Denna falska guide eller andliga ledare kom sedan att ge den kontaktade människan "goda råd" eller "andlig utbildning". Utbildningen kunde till en början ha kraft i sig. Vid till exempel en utbildning i så kallad "god" healing kunde denna ge rätt så goda resultat till en början. Men "healingen" i sig ledde aldrig till bestående resultat. Ofta gick den ut på att dränera och bränna ut healern, eftersom kraften då inte togs från en helig källa, utan direkt från healerns egen livskvalité.

Informationen som varelserna gav blev oftast mer och mer desorienterande och förvirrande, vilket område de än valde att undervisa inom. Ofta bröts personen ner allt eftersom tiden gick. Denna typ av kontakt kunde bana väg för inte bara våld, utan också kommande personlighetsklyvning. Även andra typer av problem, sinnessjukdomar eller till och med självmordsförsök kunde förekomma. Åter bör påpekas att de som idag, mot all förmodan, utsätts för eller tidigare har blivit utsatta för besök av den mörka zonens invånare, har alla uppfattat dessa upplevelser som högst verkliga och fysiska. Men som sagt, det de verkligen upplevt är och har varit styrt i tanken av zoninvånare.

En hjärnprojicering, och ett kort varande i en styrd verklighet, är vad som verkligen sker och skedde med personen. Alla känsloförnimmelser och upplevelser, kroppens organ och mycket annat kan styras mycket skickligt av människans hjärna. Och om hjärnan påverkas, ja, då blir resultatet vad det blir, allt verkar mycket äkta. Den drabbade personen kan svära på att allt var verkligt. Ibland kan även rena skador påvisas som tycks tyda på detta. Skadornas uppkomst skiftar dock mycket. Personen kan vid händelsen åsamka sig själv skadorna eller så kan upplevelsens verklighetskänsla göra att personen själv projicerar fram skadorna på sin egen kropp. Tankens kraft kan göra detta om tillräckligt många sinnen mentalt påverkas samtidigt. Varelserna själva kunde faktiskt oftast inte åsamka någon materiell skada på grund av sina bristande energistrukturer. De kunde och kan däremot påverka en person att slå sig själv eller andra.

Men som sagt, all jordisk vrede och allt våld kunde och kan inte tillskrivas den nämnda zonens invånare. Dock kan sägas att mycket grovt våld och ibland även uppkomsten av krig före 1989 kan ha skett genom dessa varelsers påverkan. (Utöver dessa otäcka upplevelser och denna negativa paverkan, som skedde då, bör faktiskt nämnas att det då som nu finns andra negativa utomjordingar med samma hemska påverkan på oss och destruktiva planer. Dessa är fysiska, med ännu plågsammare och värre upplevelser som följd. De arbetar för Mörkret eller den Grå skalan av negativt. Dit räknas "de små grå", blekgrå varelser med stora sneda svarta insektsögon. 1 förhållande till zonens individer är dessa alltså ännu värre, men de är inte speciellt vanliga, åtminstone inte i Sverige. (de opptrer særlige i usa - der myndighetene på 40-tallet "handlet" med dem - de skulle få bruke jordisk DNA som de tok fra sine kidnappinger  - mens militæret skulle få høyteknologi i bytte. Dette er ikke kun rene påstander - mange avhoppere og kontrollerte "lekkasje-kanaler" har fortalt om dette. f.eks. dr.Michael Wolf - se link) Ljuset kämpar för och hjälper människan, så räds ej! Viktigt är även att understryka att det finns många små grå, liknande varelser, ute i universum som är mycket kärleksfulla och vänligt sinnade. Bara för att en viss ras skrämmer och är elaka, så betyder inte det att alla som ser ut så är onda. Man kan alltså tryggt följa modet av små rymdgubbar med sneda ögon, utan att för den skull ha allierat sig med något dåligt.)

Tillbaka till den mörka zonen. Mänsklighetens enda säkra skydd mot dessa varelser är nu och var då vetskapen om deras existens. Med en öppen förståelse för problemet, plus en klart ljus och kärleksfull attityd gentemot varelserna så har de inget fäste i våra liv. Vid ett plötsligt uppkommet möte med utomjordingar, där man inte är säker på deras ursprung, bör man vara på sin vakt och förberedd på allt. Ett test du kan göra är att ge ut lite av din inre ljuskraft eller sända ut tankar om kärlek. Detta skickar du rakt mot dem, från ditt hjärta. Om de då värjer sig eller springer sin väg så är det oftast ej snälla varelser som du har att göra med.

Kan du se auror i vanliga fall, och inte ser någonting alls kring en varelse, så är denna med stor säkerhet inte god. Det kan också vara en kvarvarande invånare från den mörka zonen. Dessa varelser har nämligen ingen aura alls. Du skyddar dig bäst genom att se till att inte bli arg, trots eventuella provokationer. Sänd som sagt istället ut dina tankar om ljus och kärlek. Om du finner detta svårt, tänk på något positivt som du gillar eller någon som du tycker om. Det spelar ingen roll om det är en maträtt, en blomma, regnbågar eller annat du tänker på. Huvudsaken är att dina tankar symboliserar och aktiverar ditt positiva tänkande.

En varelse från den mörka zonen eller en annan negativ varelse kan inte haka sig fast i medvetandet hos en positivt inställd person som är tillfreds med livet. De halkar av, lika lätt som vatten rinner av en gås. Problem kan dock uppkomma om du är trött, full eller påverkad av något annat medel. Se till att hålla dig vaken. Är ni flera så turas om att vaka, om ni upplever er utsatta för, påhoppade av, negativa väsen i någon form. Om du är full, försök nyktra till snarast. Handla alltid vaket och skärpt om du blir kontaktad av något som du inte anar syftet hos.

En av den mörka zonen utseendemässigt skapad utomjording upplöses eller försvinner på annat sätt vid goda tankar, och all påverkan upphör genast. Vanligt är dock att någon form av fysiskt skräp återstår. Detta kan vara i form av klet och kladd, men också kryp. Städa i så fall bort eller ut eventuella onaturligt stora kryp, typ spindlar, tusenfotingar eller kackerlackor. Dessa sorter, av annars snälla djur, är favoriter för Mörkret att manifestera fram, eftersom dessa kryp hos många människor väcker en viss avsky. I större form blir det ofta fladdermöss, råttor eller ormar som efterliknas. De människor som valt Mörkrets väg har gärna en svart argsint hund eller annat argsint, hetsat eller farligt husdjur som andlig följeslagare. Ibland kan negativa krafter eller en fullvuxen mörk själ ha gått ner i detta djur.

På samma sätt som Mörkret, men i gott syfte, manifesterar även Ljuset djur, typ fjänlar, vita duvor, örnar eller hökar. Detta i så fall för att varna om fara eller befästa det godas seger över ondskan, samt för att bekräfta en tanke eller visa att en bön är hörd. Ibland går även en ljus själ ner i en hund, katt eller annat djur. Detta för att undervisa om det goda eller stötta människan, som en trogen vän som puffar på sin husse eller matte åt rätt håll, i den andliga utvecklingen. Djur är oftast rena och goda varelser, som lever i oskuld och dessutom i harmoni med Moder Jord. Djur är neutrala, de har drifter, men de har inte ett beräknande beteende. Dessutom är de mycket lyhörda inför förändringar och kan känna av de flesta energier, jordlinjer med mera. Många djur kan också ge healing och bota sjukdomar. En del djur väljer ibland att ta på sig husses eller mattes sjukdom, att själva insjukna och dö av den, för att de skall få leva vidare som friska människor.

Tillbaka till det här med kontakter. Hur skall man hantera situationen om den inte är ljus? Till exempel vid en redan etablerad, från början kanske omedveten mörk kontakt? Eller vid en tidigare önskad kontakt, med den mörka zonens varelser, som man nu vill bryta? Eller vid kontakter med andra negativa utomjordingar, som man inte vill ha något mer att göra med?

Svaret är: Bryt inte din kontakt för fort! Rita av, kopiera eller på annat sätt anskaffa de två skyddsmärken som universum har. Lägg dessa i ditt hem, ej nödvändigtvis synligt. Detta bör göras först en tid efter det att du bestämt dig för att bryta. Börja sedan med att helt tänka om, och gör saker du länge kanske drömt om, eller tycker mycket om. Måna om dig själv och din nära omgivning. Unna dig saker, slösa lite, men på ett positivt sätt. Njut, bli en livsnjutare! Strunta i skuldkänslor eller dåligt samvete om vågen visar några extra kilon. Slappna av, ta semester och var inte rädd eller spänd inför fortsättningen. Du har kraften inom dig att klara av allt, det har vi alla. Börja etablera ett för dig nästan väl överdrivet positivt tänkande, detta renar dig fullt ut. Älska och tyck om dig själv! Det är kanske det svåraste för många, men försök ändå. Låt inte dina negativa upplevelser hindra eller stoppa dig i ditt sökande efter sanningen, Kärleken och Ljuset!

Viktigt att minnas är att majoriteten av alla utomjordingar, andliga ledare, guider, andeväsen och väsen från andra världar och dimensioner är goda! Speciellt de som besöker Sverige.

Om utomjordingar överraskar dig med ett plötsligt oplanerat möte, behöver detta naturligtvis inte innebära något dåligt. De kanske är lika ivriga som du! Det kan även hända att det vid ett välplanerat möte dyker upp för dig "nya ansikten", okända utomjordingar, utan att detta är konstigt eller farligt. Det är inte alltid man har möjlighet att skicka samma personal, även om man helst vill det. Men om alltför mycket är annorlunda och nytt vid ditt möte är det bättre att vara försiktig, lite misstänksam och kolla. Ingen blir sur av det. Om dessa personer finns kvar där, trots din koll och när du sänt ut dina positiva tankar, då kan du vara mer än säker att du är i goda händer. En positiv och kärleksfull tanke som du sänder till en god utomjording kommer dessutom med allra största säkerhet besvaras med en lika fin, god tanke eller gest från denna/denne. Inte alla utomjordingar förstår just ditt språk eller kan svara dig med telepati i din tankeform. Men både du själv och de förstår väl vad god respons innebär form av snälla gester och ett glatt leende?

Alla nu besökande snälla utomjordingar har svurit på att behandla människan och Jorden väl. Liksom alla andra raser de möter på sina färder. Och de måste följa de regler som finns, vad än deras ras, planet eller grupp kallar sig för. Förbundet har från början satt upp dessa normer. En sådan lag/regel säger att du har en egen fri vilja och att de inte kan tvinga dig till något. Om du ändå blir tvingad är det inte ljuset du har kontakt med!!

neste utdrag

 

mer om de negative kreftene rundt om jorden på link her

dr.Michael Wolf - link- kontrollerte avsløringer om militærets ufo-coverup i USA

hovedreferat på norsk

channies side

 Home   ufokontakter english cases  Martinus   mysterier LobsangRampa  coverups  cosmicIdeas  kanaliserte  lydforedrag