MER fra boken

EN ENGELS DAGBOK

(en ängels dagbok)

av Channie West (Channie Cha)

 

 

om kornsirklene:

 

 

 

Dagbok del 49 

Mjouri gör avtryck

Ibland sätter utomjordingar påtagligt sina avtryck på Jorden. De gör detta för att skapa legender, mysterier, väcka tankar och utveckla människor. Allt beroende på hur människan själv väljer att ta det. Ibland sprids dessa mer påtagliga avtryck i tidningar och på TV. Det är mest cirklar och märkliga mönster i sädesfälten runt om på Jorden som man förundras över och vill visa. Vackra tecken och mönster, alla väl valda, noggrant genomtänka och väl planerade. Dessutom noga uträknat när och var de skall "uppkomma". Alla dessa mönster görs för att människan skall få små kom av information och kunskap. De ger även uppöppnande effekter, likt själsliga nycklar som låser upp gömda kunskaper inom människan själv. Många människor utvecklar sig med hjälp av sädesfältscirklar. Om man vill kan man utveckla sig med hjälp av dessa tecken och mönster. Ett tips är att bläddra i böcker om dem och studera mönstren. Man behöver inte ens köpa böckerna, det behövs bara en kort stund. Man kan även numera finna sådana bilder på internet. Detta är ett av de sätt som människan själv kan välja för att öppna upp sig till en annan nivå av insikt.

Det året som Mjouri och Jergej, samt hans lillebror Sargej, utförde sitt uppdrag i England, med att göra avtryck i säden, var det 363 människor som kom att utvecklas genom dessa avtryck. Tack vare deras arbetsinsats fördes människans utveckling ännu en liten bit framåt. Man kan kanske tycka att 363 personer är lite, men via dessa i sin tur och via medias foton blev det 638 000 till. Även dessa öppnade vissa spärrar i sitt medvetande.

Redan den 12 oktober året innan, 1992, fanns beslutet om vilket tecken och mönster som skulle göras. Dock kom platsen att ändras till en annan än vad som först sagts. Den nya platsen låg åtta meter sydsydväst om den först tilltänkta. Detta för att allt måste stämma in med Jordens något förändrade energier.

Nu var det sensommar 1993. Säden var nästan färdig att skördas och axen böjde tungt sina huvuden. Vinden var ljum och doftande. Mjouri förde kommandot och var befäl ombord. Nio små klot befann sig i lasten, åtta av dessa var till för mönstrets skapande. Det nionde var en uppvägare av de åtta och skulle befinna sig på högre höjd. Det finns många sätt aff göra avtryck i sädesfält, med stora eller små farkoster, samt med klot eller bollar. Dessa skickar man ut och manövrerar från en större bemannad farkost. Alla mönster är inte gjorda av utomjordingar. En del mönster har gjorts och görs av människor på skoj. Andra mönster har uppkommit genom naturlig inverkan av vit tid på platsen. Via starka uppkopplingar inom vit tids tunnlarna, ger den vita tiden "sig till känna" och kan synas mer påtagligt som avtryck i säden eller på marken i jord och sand. Dessa mönster är dock enklare än de mest omtalade sädesfältscirklarna, men de är ändå vackra i sin enkelhet.

Mjouri var dock en liten tuffing som ville ha skoj och äventyr. Hon roade sig gärna med vågspel i form av knixiga flygstilar. Dock kunde hon inte göra avtrycken i form av vackra tecken och mönster med farkostens vingkant, hur gärna hon än ville det. Hon var tvungen att ta till de nio kloten. Men varför inte hjälpa till, stötta deras utsläppande och färd lite på vägen? Deras inprogrammering skulle se till att de tog sig fram dit de skulle, samt att de på den platsen gjorde arbetet exakt. Just så exakt som det skulle göras, var och hur de än släpptes ut från den större farkosten. Det där med "var och hur", tyckte Mjouri lät positivt och roligt. För dessa ord gav hennes flygning fritt utrymme till mycket spänning.

Mjouri gled in i solsystemet från "Solormens" håll. Hon flög närmare och gick in över Jorden och ut ur vit tid i höjd med södra delarna av Washington D C. Ute över Atlantens vatten slöts farkosten åter in av en vit tids tunnel, denna gång en horisontell som skapats från Bryssel. Energiklotet som där länkat samman de två lodräta vit tids tunnlarna, för att via deras energier skapa en horisontell tunnel, hade observerats av flera människor. Klotet hade blivit fullt synligt under tretton sekunder och detta hade även gett personalen i kontrolltornen för flyget ett visst huvudbry. Mjouri var road över vad hennes flygning åstadkom därnere på marken. Hon mottog allt telepatiskt medan hon stilfullt manövrerade farkosten.

Mjouri vek av från Bryssel mot nordnordöst i en båge och gick in över Norden. Channie sov i sin säng, vanlig människosömn denna gång, så Mjouri valde att inte störa henne. Hon behövde väl en vanlig sömn då och då till gagn för kroppen hon levde i därnere. Mjouri's båge tog henne ut över kusten femton mil norr om Göteborg. Där hade hon en glipa i vit tid, innan en ny vit tids tunnel tog vid. Fem människor på marken såg farkosten glida över sina huvuden, innan den försvann ut över havet. Mjouri hade inte bråttom och visste att det var okej, ingen såg något som inte skulle se det. De som verkligen såg något utvecklades och lärde sig något av händelsen. Så allt var av godo för människan.

Så till sist England och den bästa delen av landet rent energimässigt. I närheten hade det gjorts tecken, cirklar och mönster förr om åren. Mjouri susade in över landet, fortfarande dold av den vita tiden (de høyfrekvendte energi-korridorer omtalt foran) . Hon "djixade" genom landskapet, det vill säga hon lät farkosten rulla fram, så att topp och botten turades om att vara uppåt, som vid kullerbyttor. Allt bara för att det var kul. Höjden var knappt femtio meter över de högsta trädtopparna och husen. Hon lekte på detta vis bara en stund, till dess att Jergej tre ganger kommenterat den flygstilen som något onödig. Hans bror Sergej satt däremot sällsamt tyst. Han tackade kanske tekniken för att man hela tiden hade egen gravitation ombord och slapp må illa av den minst sagt udda flygstilen.

Mjouri's lek var dock tänkt som en övning, innan utplaceringen av själva kloten. Manövern som följde blev till en historiskt märklig flyguppvisning. Mjouri lät farkosten bete sig som en fallande tallrik som plötsligt når golvet, utan att gå sönder, och där snurrar runt, balanserande endast på sin ytterkant, utan att platt falla ner. Mjouri släppte ut kloten vid denna udda och ovanliga flygkonst. Hade ett vittne på marken sett denna flygning hade de förmodligen ändå inte trott på den. Den 47,8 meter stora farkosten betedde sig som ett litet kaffefat. Jergej påpekade att om det hade behövts en yttre ring, så hade Mjouri nog skapat den nu om hon befunnit sig 1,6 meter längre ner, närmare bestämt på marken. Yttermönstrets kantlinje blev i alla fall mjukare, mer nedåtböjd, än vad sädesfältcirklama annars blir, som en följd av hennes märkliga flygning.

- Lite får man väl bidra med till konsten, skrattade Mjouri efteråt när hon berättade om sitt uppdrag.


 

 

Dagbok del 50

Vattenfestivalen och JAS 1993

1 Sverige hade man byggt ett stridsflygplan som gick under benämningen JAS. Planet var under utprovning, men redan fanns många utländska intressenter. Människor som både kunde och skulle använda just ett plan av den sorten, inte i fred utan i strid. Senare skulle det ur idén JAS kunna födas också andra möjligheter och ännu mer sofistikerade stridsplan skulle dyka upp i framtiden. JAS testades och provfiögs, en hel del incidenter, utan allt för svåra personskador, inträffade. Men ingen notis togs, man gick istället glatt vidare.

JAS provfiögs och visades stolt upp vid ett tillfälle. Den gången fick utomjordingarna rädda situationen då det blev "fel" på några kretsar och något med vänster vinge. Man "puffade" till planet för att hjälpa upp situationen, så att olyckan inte skulle orsaka personskador. Planet gick ändå i backen, men utan att skada piloten nämnvärt.

Till sist skulle JAS, mycket stolt, visas upp ännu mer offentligt. Detta under Vattenfestivalen i Stockholm. Flyguppvisningen skulle imponera på alla, även kommande spekulanter. Det gjorde den också, men inte på det vis man hade tänkt sig.

Utomjordingarna fanns på plats även denna gång. Mjouri och två andra hade akut kallats till dit med sina farkoster. Mjouri hade varit på uppdrag över St. Petersburg och de övriga två i andra delar av Ryssland. Alla tre hade plötsligt fått order om att snabbt infinna sig i Stockholm. Förbundet hade nämligen sett in i framtiden och uppmärksammat att något skulle kunna gå väldigt fel. Tidsstrukturen var inte fast och utomjordingarna får inte påverka Jordens tidskvalitéer. Istället blev deras roll nu att vara hjälpare och räddare inför det som skulle komma att ske.

JAS flög stolt in över Stockholms stad. Flygningen var okej för en stund. Men när piloten ombord på JAS plötsligt tappade kontrollen över sitt flygplan, så var det över den minst lämpliga plats man kan tänka sig att störta på. Han befann sig redan från början mitt över den folktäta innerstan. Under Vattenfestivalerna är det dessutom extremt mycket folk på gatorna. Ett firande, glatt och tätt folkpackat Stockholm befann sig mitt under honom. Han blev rädd i några sekunder. Hur många skulle komma att dö om han störtade nu?

Tre utomjordiska farkoster dök plötsligt upp och kom till hans räddning. För de flesta var deras uppdykande och räddning helt "osynlig". 

De lyfte upp og høll flygplanet mellan seg, vilket piloten hann känna av. När han väl skjutit ut sig ur planet, fortsatte de att handla på bästa sätt før alla på marken. De fred flygplanet mellan sig genom att lägga upp gravitationsbarriärer, bland annat i form av gravitationsvågor. Medan dette skedde bedømde de snabbt situationen, og valde ut en lämplig nedslagsplats på marken, en liten plats som var helt folktom. Där, øver den platsen, släppte de sedan taget om planet,och lät det størta ner plant på buken før minsta møjliga vraksplittring.

JAS piloten sa senere: "det var som om en jättehand tog tag i, lyfte upp og høll uppe planet…".

MER OM JAS-STYRTER


 

Så hopper vi fram til side 219 i boken der mange kloke tanker uttrykkes vedrørende tilnærmingen "utenfra" til en uvitende menneskehet:

Dagbok del 61

Gajon och hans andliga plan

Gree (en ET) hade varit den store planeringschefen för planen "Åter Jord", medan Gajon hade varit chef för den andliga delen. Gajon ville dock omforma denna del, låta den få en större del och mening i "Åter Jords" planer. Han ansåg att bara genom att först ge människan en andlig utveckling kunde en offentlig kontakt bli lyckad. Andlighet ger insikt och styrka, men lugnar också, för då vet man och känner vad som är bra eller dåligt. En inre förståelse behövs, innan en fysisk kontakt rasar ner från skyarna i form av allehanda främmande farkoster. Andligt öppna och intresserade människor har dessutom lättare att ta till sig, förstå och se fördelarna med en utomjordisk kontakt, ansåg han. Han ville därför styra om planen och andligt öppna upp människan, samt se till att spela med öppna kort inför utomjordingarna.

Det finns även utomjordingar som oroar sig för vad en kontakt med Jorden skall innebära för dem. För vad skall hända och hur blir det, när människan släpps ut att fritt fara runt i och utforska universum? Speciellt om hon fortfarande inte är mogen nog att ta ansvar för sina egna handlingar. Mycket "därute" kan bli rätt stökigt av mindre problem än så.

Dessa Gajon's tankar delades givetvis inte av alla. De flesta, vid denna tidpunkt, ansåg att det bästa var att bara dyka upp och visa sig och sina utomjordiska farkoster. Sedan skulle man visa fram alla jordiska små projekt, "å la samarbete med utomjordingar", samt låta kontakt- och länkpersonema på Jorden gå ut och prata på det sätt de utbildats för. Allt skulle utföras påtagligt fysiskt och på bästa sätt för alla, sa man. Andlighet och djupare förståelse fick komma senare. Jordens energimässiga höjning, till en högre nivå och frekvens, skulle ju ändå inträffa så småningom när det väl var dags. Då skulle människan i alla fall behöva höja sig till och nå en högre insikt för att vara i harmoni med den nya Jorden. Bättre att börja med påtagliga stora överflygningar och planera de kommande landningama nu, sa man i de styrande kretsarna inom Förbund och Råd.

Plötsligt försvann Gajon ur bilden. Borta! Han var officiellt avskedad av Förbundet och Rådet, och Channie Cha undrade nyfiket var han nu befann sig. Han var inte ensam. En kvinna följde honom tydligen. Hon försvann samtidigt och lika spårlöst som han gjort.….


Spirit has told us that they use many signs and symbols to reach humanity. These ancient symbols are encoded in our subconscious brain and when we see them, they act as a wake up signal and we start to become more interested in spiritual subjects. Many crop circles in farmers' fields in the U.S.A. and the United Kingdom are symbols from Spirit. Intricate patterns and shapes. We feel that each person has a particular series of awakening signs or symbols that they unconsciously recognise and that motivates them to higher behaviour. The symbols unlock a pathway in the brain and higher knowledge is activated.

Do you know your own? Allow synchronicity or spiritual coincidence to show them to you. When you see the same sign over and over again, get a copy and sit and meditate in front of it. See what happens! You may be surprised.

 (fra http://www.users.bigpond.com/theabbotts1/section4.htm)


 

 

hovedreferat på norsk

channies side

 Home   ufokontakter english cases  Martinus   mysterier LobsangRampa  coverups  cosmicIdeas  kanaliserte  lydforedrag