dette omhandler en detaljert nær-død-opplevelse som Kari Rose Norheim - bildet - opplevde i sin ungdom og MANGE DETALJER  OM LIVET PÅ HØYERE LIVSNIVÅER forteller hun om fra denne

(mer)

lydbok av kjent svensk medium fra 40-60tallet | ASTRID GILMARK; "JAG VET"

Utdrag fra siste del av         

”Fritt fra en opplevelse i grenseland"

hele i  pdf

 

av Kari Nordheim

"Høsten 1983 hadde jeg en nær- døden- opplevelse som skulle komme til å legge sterke føringer for mitt senere liv..."

  (selve innledningen om dette kan man lese om i pdf- fila  - her et utdrag om visse "detaljer" hun så  i NDO-opplevelsen.)

"De øverste åndelige mestrene var hele tiden langt utenfor vår vanlig menneskelige identifikasjon med kroppen, personligheten og den materielle virkeligheten. De befant seg på et plan forut for dualitet, der alt blir til. De fulgte med i jordens utvikling. Noen av dem viste seg og presenterte seg som Rådet av eldre og Det hvite broderskapet.

 "De utstrålte en enorm lysintensitet som var sterkere enn det jeg kunne tåle over tid. De formidlet at det var en plan for jordens utvikling, og at det var fra dette nivået religionsstiftere og noen profeter manifesterte. Det hadde vært og var til enhver tid mange lærere blant menneskene som formidlet kunnskap på forskjellige nivåer ut fra hva menneskene trengte eller kunne forstå, og hva de selv hadde tilegnet seg.

 "Noen var flinkere formidlere enn andre. Andre blandet kortene, og endte opp med å spre frykt. Ingen mennesker var perfekte og satt inne med alt. Man måtte bare tilegne seg det man kunne bruke, og overse resten, selv om det kom av egen begrenset forståelse. Ikke noe åndssnobberi. Vi skulle lære å bli våre egne selvstendige læremestere og gjennomskue illusjonene. Åndelig og personlig vekst og frihet ligger nettopp i gjenopp-dagelsen av vår felles overordnede virkelighet. Først glemsel så gradvis opplysning. I denne prosessen var alle like mye verd. Uteligger eller direktør, vi hadde alle våre oppgaver på mange plan. Kanskje byttet vi plass også innenfor samme liv.

 

Fremtiden

Menneskene ville finne på mange mentale tilsynelatende nyttige påfunn, uten respekt for naturens oppbygning og toleranse, forårsaket av arroganse og dødsangst. Det ville oppstå problemer og katastrofer pga menneskelig aktivitet. På grunn av menneskelig forsøpling ville bevissthet om hva som skjer være en hjelp for å motvirke konsekvensene personlig. I første omgang. Hvor ille dette ville bli, avhang av hvor langt vi kollektivt ville gå.

Og hvor mange mennesker som våknet på hvilke tidspunkt. Når mange nok mennesker på jorden hadde nådd et visst bevissthetsnivå ville det gå fort pga energetiske resonanser, spredning og alminneliggjøring av åndelige budskap. Konsekvenser på forskjellige områder ville også synliggjøres. Det som før hadde vært for noen, skulle bli allment. Mange ville få problemer med følelsene, tankene, livsenergien og den konkret fysiske kroppen. De ville bli usikre i forhold til etablerte verdier og livet generelt. Fordi gamle mestrings - strategier ikke ville være funksjonelle lenger. Alt hang sammen. Siden menneskene skulle gjennom en forandringsprosess ville det trenges mange som renset ut gammel bagasje mentalt og emosjonelt, for i andre omgang å hjelpe andre etter.  

Det ville bli en større splitt mellom dem som forsto og handlet deretter, og dem som ikke ville forstå, eller ikke ville forandring. Enhver var sin egen verste fiende. Identifikasjon med kropp, personlighet og ego måtte løsnes kollektivt. Fordi det fikk folk til å klamre seg til gamle utgåtte løsninger, både personlig, kollektivt, kulturelt og religiøst. Det ville måtte bli noen oppgjør. Deretter skulle menneskene bli gladere og friere. Den indre og ytre virkeligheten harmoniseres igjen. Vi ville alle få mange valg, og måtte ta konsekvensen av dem.

Jeg så en del ting som ble blokkert for meg. Jeg tror det var fordi det ville gjøre livet mitt umulig her nede.

 

Tilbake

Jeg fikk beskjed om at jeg aldri hadde vært alene, at de alltid fulgte med meg, og at jeg bare trengte tenke sterkt på dem så ville jeg motta hjelp eller kunnskap. Etter dette fikk jeg beskjed om å bestemme meg for om jeg ville fortsette livet på jorden - eller dø og gå videre. Det var ikke mer tid igjen. Jeg hadde kjempelyst til å gå videre, men tiden jeg skulle være på jorden var som et blunk i den store sammenhengen, så jeg ville gjøre ferdig det jeg hadde begynt på.

En annen ting var at jeg hadde måttet gjøre det på en måte likevel. Jeg fikk en klar formening om at jeg ville måtte bli født på nytt og det ønsket jeg ikke. Gå gjennom barndom på nytt med lite makt over eget liv, voksne som ikke ville høre uansett hva de lagde problemer av, osv.

Jeg så kroppen i fugleperspektiv langt nede der den lå på jorden. Plutselig var jeg tilbake og våknet opp i kroppen. Den var i forbløffende god stand.

 

MER I LYD fra denne opplevelse

 
Den Amerikanske legen Eben Alexander forteller om sin nær-døden-opplevelse- norsk på link her. When a neurosurgeon found himself in a coma, he experienced things he never thought possible—a journey to the afterlife. Video -interview  |  - audio from one of this in mp3