innledningen (fra ildsjelen.no)

utdrag fra Marcello Haugen- boken - funnet som txt-utdr på nettet og kopiert her    *  bilder fra nettet ellers
DEL-utdrag 1
 

 

   

 

“Fortrolige” meddelelser

  

Her følger noen eksempler på de stensilerte fortrolige meddelelser Marcello Haugen sendte eller gav sine klienter. Den litt hemmelighetsfille private karak ter han omgav dem med, hadde den psykologisk riktige virkning at de enkelt~ følte seg personlig ivaretatt. Dette at meddeletsene ikke ma~te v's'es til andr~ hadde selvfølgelig også den praktiske fordel at ingen behøvde å Oppleve skuffelser over at ogsa andre fikk de samme fortrolige meddelelser. Men også selve hemmeligholdelsen var for Marcello Haugen et poeng i seg selv, han talte alltid  tavshetens verdi - dette å lukke verdiene inne i seg - ikke plapre ut med dem.

 

 

Privat meddelt

 

Jeg ville gjerne gi Dem noen enkle sympatiråd og ber Dem utføre disse i taushet, i tillid og enfoldig god tro til at alt går godt. Drikk helst varmt vann en tid nu fremover, men mer eller min­dre efter eget befinnende.

Ikke som medisin, men som næring for legeme, så drikk the av:

 

 (På den åpne plassen føyet Marcllo Haugen til de individuelle oppskriftene).

Bland disse sorter nogenlunde likt sammen, oppvarmes til kokepunktet, trekkes deretter 10-15 minutter til brun the -

ikke sort av farve, siles og drikkes vann. Drikk 2-3 kopper daglig, helst før maten i 14 dager med ca. 8 dagers opphold osv. Begynn med 1/4 kopper eller mindre den første ti& Urtene kan benyttes gjentagende, når litt nytt tilsettes. Hvis De føler uvilje mot blandingen av urtene som the, så drikk the av en og en urt og tilsett en urt hver tredje eller femte dag og tilsett den urt De føler uvise for sist eller drikk den for seg selv alene. Skriv av navnene på urtene, ikke legg  frem denne seddel. Hvis ikke alle sor­ter urter fås kjøpt nu så bruk de sorter som fås kjøpt inntil videre. Søk lege som vanlig, men la vår forbindetse være helt privat Taus­hetens styrke kan og bør omdannes til legemlig velbefinnende gjennom selvstendig tro og tillid.

Utfør disse øvelser i taushet og som en hellig handling.

 

 

  

Privat og personlig

 

Betraktninger over andedrettet

 Det er få mennesker som forstår å benytte åndedrettet på riktig måte og enda færre som omsetter sin kunnskap om åndedrettet i daglig praksis. Riktig utført åndedrett skaper velvære i vårt legeme og likevekt i vårt sinn. Vår innstilling ovenfor legeme, sjel og ånd, er avhengig av opprinnelig og riktig utført åndedrett. Belønningen er en normal spirituell inspirasjon. Forsøk å utføre følgende praktiske åndedrettsøvelser.

øvelse 1. Hver morgen: Sitt rolig med ansiktet vendt mot øst. La hendene hvile på knærne. Ryggraden rett. Lukk lebene og pust sakte inn gjennom nesen inntil lungene er godt oppblåste. Hold nå åndedrettet en kort stund, uten anstrengelse, hvoretter åndedrettet slippes langsomt ut. Denne øvelse gjentas ca. 12 ganger.

Øvelse 2.         Ferdig med første øvelse så strekk og avstiv alle musk­lene som etter en god søvn.

Øvelse 3.         Stå oppreist. Ta et fullt og dypt åndedrett og behold det og foreta da med vilje en hurtig sammentrekning av underlivsmusklene, derved ledes den sammenpres.

 

286

sede luft inn i alle indre organer. Således kan alle organer i underlivet og bekkenåpningene styrkes og renses så de lettere utfører sin hensikt til vårt velbefinnende. Foreta disse øvelser minst 3 ganger daglig. La dype åndedrett bli en vanesak.

Øvelse 4.         Under sådanne øvelser så forbind ditt sanne selv med det høyeste i deg og med et eller annet uttrykk som vil skape andakt, for eksempel: (Det høyeste ånder inn i meg livets ånd fra Faderens ubegrensede gavmildhet.) Hvilkensomhelst sånn uttalelse vil skape en følelse av Almaktens nærvær, styrke og kjærlighet.

 

 

 

 

Strengt privat meddelt

 

Tro

 Ideen om at vår tro bare har noe med våre religiøse erfaringer å gjøre er ikke riktig.

Tro er en evne i vårt sinn og finner sitt fullkomne uttrykk i den åndelige natur, men for å utdype hele troens karakter, må den utvikles i alle sine stadier. Tillitsfullhet er kun en form for tro, -å tro på - er et annet uttrykk for tro. Ved en analyse av den del av menneskets bevissthet, kan vi lokalisere dette at tro pa som tilhørende vår mentalitet og som arbeider i vårt tankerike, uten forbindelse med åndens indre substans hvor sann tro har sitt opphav. I likhet med de andre evner i mennesket har tro et senter i legemet hvorigjennom det arbeider og har sin åndelige tros makt. Fysiologer kaller dette senter for pinealljertelen og loka­liserer denne kjertel i den øvre hjerne. Under meditasjon over denne kjertel skapes lys i vårt indre sinn, og mennesket vet i dette øyeblikk mer, enn det kan forklare i ord. Kun de mennes­ker som har styrket denne indre evne kan fornemme de vidun­derlige uoppdagede muligheter i mennesket. Når vi kun reflekterer over troen i vårt intellektuelle rike er resultatet sedvanligvis kun fordelaktig for dem som bruker hjernen fordi de alltid er begrenset innen den lov som kun intellektualiteten innebærer

og bestemmer. Det er kun når tro utøves i dyp åndelig bevissthet uten objektive intellektuelle stengsler for den spontane livs-utfoldelse, at troen finner sin rette harmoni og under kosmisk lov bringer et resultat som overgår all vår forstand og er uten variasjon eller skuffelse.

Taus og daglig innstilling i vårt sinn. Leses ofte.

 

 

Privat meddelt

 

Jeg følger min innskytelse og sender Dem noen betraktninger. Det er forståelig at vi til tider kan være mismodige og føle

oss nedfor i sinn, men la oss nu allikevel forsøke og til tross for alle ting, å gå opp i hver dag og hver stund som om hvert øyeblikk bragte oss mere sannhet og sunnhet, mere styrke og mere livsglede. Dette med livsglede har en eiendommelig og velsignet virkning på det menneskelige legeme og sinn når man riktig kan forstå å innstille i seg gleden over selve livet, over det liv som hver enkelt av oss har fått som nådegave, men som vi allikevel ikke helt kan begripe, gjennom forstandens vesen.

Derfor la oss ikke tankemessig gå så meget opp i det som vi savner, men gjennom tro og tillit beundre livets vesen slik at der gjennom denne umiddelbare beundring uten tanke kan tilflyte oss fornyet sunnhet, fornyet kraft til legemet, fornyet styrke til sjelen og fornyet glede over livet - og slik hver stund. La oss huke at vi vokser i de ting og situasjoner som vi priser, gleder oss over og beundrer. La oss ikke vente med å være glade inntil vi synes det virkelig er noe å glede oss over. La oss forsøke å oppelske glede over det “Intet” hvorav alt er skapt og hvorav vi er en liten enhet.

Beundring er en vidunderlig gave. Beundring gir ikke rom for kritikk~ Beundring gir ikke rom for religiøs, sekterisk klassifise­ring, heller ikke for moralske dommer eller materiell innstilling i det menneskelige sinn. Beundring åpner veien til det som i vår tid er det største - til kjærlighet. Til ren opphøyet kjærlighet uten egoistisk begjær. Kjærlighet av kosmisk art ogenhet, er evig skapende. Opphøyet kjærlighet er det lys som skinner i mør­ket.

La oss oppta smerten i oss selv og gi verden kun av vår fred.

 

Taus og daglig innstilling i vårt sind.

 

 

 

Leses ofte

Privat meddelt

 

 

Takk for Deres vennlige meddelelse. Det er meg en glede å høre fra Dem. La oss gjennom tillitsfull tro atter og atter forméne at alt blir godt, så De igjen gjennom sunnhetens kraft og sjelelig styrke finner glede - livsglede. For å oppnå dette må vi dag for dag og stund for stund alltid være oppmerksomme på dette og bekrefte denne formening gjennom takknemmelig glede og tro at så skjer.

Troens kraft er en vidunderlig gave, som riktig benyttet kan være oss til stor hjelp i alle ting helt inn i det legemlige befin­nende. Men troen må besta i en umiddelbar frigivelse av de forestillin­ger som binder oss, således at man kan føle seg fri og ubunden av sine tankeforestillinger og gjennom gleden få den urvanne som forbinder oss med den kosmiske innstilling.

Når vi føler oss fri og ubunden i sinn og tanker tar vi under dype andedrett “Livsgleden” inn i vårt vesen uten triste tanker, men kun gjennom gleden over “Livet” som er gitt oss som en hellig gave.

Taus og daglig innstilling i vårt sinn.

 

 

Meditasjon

 

Hva kjærligheten til det Gode gjør for oss

 

Hva er mental innstilling? Det er måten du føler på til ditt hjem -

dine venner og til verden i sin alminnelighet.

Hva du gir til dem kommer tilbake til deg som en god eller dårlig situasjon. Den store hemmelighet ved dette er at det gode i alt har verdi for det beste i deg.

Føl kjærlighet til ditt arbeide, og arbeidet vil lønne deg.

Føl kjærlighet til menneskene og vennekretsen vokser.

Send gode tanker til alle, og tankene vil komme tilbake til deg med interesser.

Søk efter det gode i alle mennesker, og menneskene vil finne det gode i deg.

 

Ikke vent med å skape gode tanker, og du vil vokse i styrke og fremgang og forkorte veien til ditt hjertes ønsker. Livsveien er lykkeligere når dine gode tanker har brolagt veien.

Verden hungrer efter vennskap, led veien og du vil finne veien i deg selv.

Her ligger skattene skjult. Søk dem opp og gjør dem til dine egne og praktiser dem selv.

Du vil erfare den første frukt i deg selv og i ditt arbeide.

 

denne boken er så billig/179,- at det ikke er verdt å skrive ut noe fra stoffet her - bestill heller via knappen