den klarsynte Mari Solei  skriver dette om prosessen
December 5, 2015
 

Følte for å legge ut denne infoen fra en bok jeg leste for noen år siden. 


Lyskroppens tolv utviklingstrinn
Vårt dna og våre lyskropper aktiveres.

Her presenteres en oversikt over de tolv utviklingstrinnene i aktivering av lyskroppen.
Menneskene er i ferd med å stige opp. Vi lever i en tid med omfattende og pågående transformasjoner.
Vi klargjøres for det som skal komme. Vårt dna og våre lyskropper aktiveres. Dette er en vakker prosess men tidvis kan
den oppleves som forvirrende. Vi presenterer her en oversikt over de tolv utviklingstrinnene i aktivering av lyskroppen.

DNA
Menneskenes vitenskap har til nå kalt 90 % av DNA for ”søppel” (junk DNA). Faktum er at det menneskelige DNA
inneholder genetisk materiale fra enhver art fra Jorden + genetisk materiale som er holografisk kodet med menneskets
kollektive erfaringer og erfaringer fra deres holografiske samkjøringsnett av inkarnasjoner, så vel som deler av
genetisk koding fra arter på 383 oppstigende planeter i fem lokale univers! Deres DNA inneholder også en latent
koding for mutasjon av den fysiske kroppen til lyskroppen – -Ariel-

Lyskroppens første nivå
I mars 1988 ble alle lysarbeidere aktivert til minst det første nivået. Det var som et lysbluss ble tent i DNA et, ”på tide å
dra hjem” og ”på tide å slippe alle tette energier”!
(Når kroppen slipper tettheter vil den ha tendens til å få hodepine, oppkast, diarè, kviser, svimmelhet, verk i muskler og
ledd osv.)
Før mars 1988 var bare ca 7 % av de genetiske kodene aktivert. I det første nivået aktiverte det Åndelige en hel serie med
disse latente kodene ved å stråle inn en tone/farge- sekvens.
Mutasjonsprosessen var i gang.
Forandringer i DNA og måtene cellene fordøyer energi (ATP – ADP).

Lyskroppens andre nivå
De sjettedimensjonale grunn – malene blir gjennomstrømmet av Lys og begynner å forløse fjerdedimensjonale strukturer
som knytter deg til karmiske opplevelser på tvers av tid.
Derfor desorientering, ”hvem er jeg?”, ”hvorfor er jeg her?”, en begynnende liten følelse av at det finnes noe Åndelig i
denne verden.
Forandringene begynner å skje veldig fort her. Mange fysiske symptomer. Trøtthet.

Lyskroppens Tredje nivå
Her blir de fysiske sansene veldig sterke. Her oppdager man ofte på ny seksuelle gleder.
Mye sentrering i den fysiske kroppen og den begynner å åpne seg til levende overføringsenhet for høyere energi
(”bio-transducer system”)
Kroppen har til nå blitt badet i lys, nå får hver celle lys fokusert på seg gjennom det aksiale systemet.
På dette nivået er det ikke lengre mulig å reversere lyskropp prosessen.
I det tredje nivået blir det også skapt et fokuspunkt mellom denne og alle de andre planetene som stiger opp fra det
fysiske planet slik at vi alle er synkronisert. (Det er ikke bare denne planeten som stiger opp; hele dimensjonen stiger opp!
Kildens innpust!!)

Lyskroppens Fjerde nivå
Her begynner de mentale nivåene å komme. Dette starter en massiv forandringsprosess i hjernens kjemi
og elektronmagnetisme.
Regulator krystallene i den eteriske kroppen (holder linjer av lys fra femtedimensjonens mal) kan bli svært ubehagelige,
noe som kan medføre hodepine, svimmelhetsanfall, brystsmerter, uklart syn eller hørselen kan forsvinne en stund.
(OBS: Smerter i brystet er noe man kan ha gjennom hele Lyskropp prosessen, da hjertet åpner seg på et stadig dypere plan.)
– Her kan du få de første prøvesmakene på ikke – linjær tenkning. Det er som om den mentale kroppen sier: ” hei,
kanskje det ikke er jeg som kjører dette showet alene likevel!”
– Her dukker det vanligvis opp personer/situasjoner som dirigerer deg i åndelig retning.
– Her får du virkelig følelsen av at det finnes noe ”åndelig”, men mye protest fra den mentale kroppen
 

Lyskroppens femte nivå
Her begynner mentalkroppen å lete etter ”åndelige spor”
Drømmene kan begynne å forandre seg (våken drømming).
Stadig mye kontroll og forvirring i mentalkroppen, muligens stadig mer ikke-linjær tenkning som gjør at det
kommer opp en del overlevelsesfrykt i mentalkroppen.
Her begynner man å bli klar over at man er så mye mer enn man trodde.
(Å neida, det er vi ikke! Sier mentalkroppen og slamrer igjen døren…. Slik åpner den og lukker den seg et langt
stykke ut i prosessen)
Du blir oppmerksom på at du vi holder bilder av virkeligheten som ikke er våre – begynner en mental
utsorteringsprosess – bildene ligger i feltene våre og vi begynner å føle oss virkelig begrenset av dem!

Lyskroppens sjette nivå
Her begynner vi å skifte ut bildene i vår virkelighet på en aktiv og bevisst måte.
Vanligvis er det her det Åndelige spleiser oss med andre som er opptatt av Lyskropp – prosessen.
Du kan få opplevelser av at ting ikke er solid/fast, flasher av multidimensjonalitet, og følelsen av at ingenting er virkelig.
Dette kan virkelig bli et sjokk for mentalkroppen som ønsker kontroll og oversikt, plutselig ser du hele bildet på en gang!
Mange forlater planeten på dette nivået, fordi det kan kjennes så ekstremt ubehagelig.
Ha medfølelse med dine medlevninger på dette stadiet, for det er her man får en total omstrukturering av hele ens intentitet.
Alle går vanligvis gjennom et revurderende stadium som føles ubehagelig.
Det er her mange forlater livet ditt, venner skifter, skifter jobb, partner, gifter seg eller skiller seg.
Om du har holdt hardt på ting her, kan dette nivået vare opptil ett år, og kjennes veldig vanskelig.
Man får nye personer inn i livet sitt som er mye mer i samklang med de nye energi feltene.
Vanligvis mellom 6. og 7. nivå opplever man en nedstigning av det Åndelige.
Dette betyr den større delen av deg i de øvre dimensjonene kommer ned i den fysiske kroppen og snur opp/ned på alt.
Omtrent 1/3 av lyskroppen er nå lyst opp i den eteriske grunn-malen.
Opplevelser av å stråle ut lys, flasher av telepati og kommunikasjon på et dypere nivå.
Polariseringen blir sterkere. Du ser at de som begynner å leve Himmelen på Jorden lever side om side med de
som opplever Helvete på Jord
(Husk at alle vesener er enorme, multidimensjonale Gudommelige Mestre)

Lyskroppens syvende nivå
Her starter de emosjonelle stadiene av Lyskroppen; fokusert på en dypere og dypere åpning av hjerteshacra
– hjertet åpnes, følelsen av kjærlighet til planeten åpnes, man forelsker seg i alt og blir mye mer barneaktig i måten å være på.
Har man blokkeringer i den emosjonelle kroppen på dette stadiet, kommer de nå til overflaten for fullt.
Man blir mye mer følsom enn før, mer lik barn i uttrykk og skiftninger. Opererer stadig mer i Nuet, mange
strekker med full tilstedeværelse – det føles godt!
Den emosjonelle kroppen renser nå ut gamle mønstre og det kan nå bety at mange forhold gjøres opp.
Forholdene til folk rundt begynner å bli transpersonlige (ikke basert på følelsesmessige bindinger,
– noen ganger kan man virke ”kald” fordi de emosjonelle krokene som hekter seg fast i folk ikke er der.
Et skifte fra å være i karmiske relasjoner til ikke karmiske. Åndeligbaserte forhold.)
Hjerteshacra åpner seg til et mye dypere nivå enn det noen gang har vært, (brystsmerter).
Membranen i hjerteshacra som før har holdt oss fra å være multidimensjonell, er borte.
Alle kroppene begynner å smelte sammen (det forente chacra), frykt eller blokkerte følelser kommer opp
når de ikke er på linje med hverandre.


Pineal og hypofysen begynner å åpnes på dette nivået. Du kan kjenne press i panne og bakhode.
Når hypofysen fungerer på sitt høyeste nivå, kan man ikke dø eller eldes; derfor begynner folk å se så
unge ut på dette stadiet.
Du kan også føle smerter (skarp smerte) på toppen av hodet (fontanellen); det fjerde øyet begynner
å åpne seg – ditt multidimensjonale syn.


Man kan begynne å få rare opplevelser, og seg selv i andre dimensjoner eler i andre kropper på planeten.
Her kan man forholde seg ganske fjerdedimensjonalt i bevisstheten; ”ikke skal jeg bare stige opp i morgen,
jeg skal også helbrede hele denne planeten…Osv.”
De fleste går her inn i noe som vi kaller spirituelle ambisjoner eller signifikans. (Spise den ”riktige” maten,
gjøre alle de ”riktige” åndelige tingene) Dette er den mentale kroppens forsvarsmekanisme for å unngå
følelser av skam, skyld og verdiløshet. Sterkt ego – forsvar.
Her faller man ofte inn i et åndelig manisk – depressiv mønster, i det ene øyeblikket er man gudommelige,
multidimensjonelle mestre, i det neste helt verdiløst.


Paradoks mellom å være en så enorm multidimensjonell skikkelse i en så liten, materiebasert kropp.
Du begynner å handle ut fra ditt Åndelige hver dag. Du lærer hva som får ditt hjerte til å synge.
Lyskroppens åttende nivå
Pinealen og hypofysen begynner å vokse og forandre fasong.
Du kan føle press i hodet, eventuelt hodepine.
(Hvis du hat mye smerter, fortell deg selv i 5D at dette går for fort+ at endorfiner forløses)
Hjernen blir større, kranial ekspansjon, folk kan forandre hodefasong. Trykk ved pineal/hypofyse.
Aktivering av frø – krystaller, tre små krystaller som mottar Lys- språket.
(En over hvert øyebryn – rett over pupillene, det tredje øye er like under hårlinjen i linje med nesen.)
Aktivering av opptaker – celle – mottaker – krystall (på høyre side av hodet, ca en halv tomme over øret)
– en struktur som holder enorme mengder informasjon som sjelen har samlet gjennom mange
inkarnasjonssykluser på ulike planeter og stjerner (kiling/brenning på det området).
Det 8. 9. og 10. shacra aktiveres, du begynner å få tak i det multidimensjonale sinn og kan motta
det som kalles lys – språket.


Når pineal og hypofysen er åpne og fungerer sammen skapes en regnbuelinje fra det fjerde øyet til
det tredje – det er en dekodingsmekanisme for høyere – dimensjonelt språk.
Hjernens funksjoner forandrer seg og man kan begynne å oppfatte og tenke geometri og toner.
Kan føle at du ikke kan snakke med folk rundt deg, for det finnes ingen ord for man har ingen ord for opplevelsene.
Det er svært vanlig i det 8. nivået å bli redd for å ha fått Alzheimer; kan ha problemer med å huske hva
du spiste til frokost osv.
(rune kommentar: Martinus viser på symbol nr.....at hukommelses-evnen erstattes av INTUISJON når man går over til neste bevissthets-fokus -som han kaller det RIKTIGE menneskeriket. Så det at en tilsynelatende mister hukommelsen er en helt naturlig "sak" når man blir fullstendig "menneskelig" - men altså vokser intuisjonen tilsvarende. se forklarting til symbol 12 på hjemmesiden til martinus institut og ellers gjerne dette p-pforedraget om hukommelsens degenerasjon og den kosmiske forklaringen til det. Og se evt p-point-vising om dette her.  rø-kommentar)

Også vanlig med en slags råden i en setning, eller rett og slett ikke forstå hva folk sier til deg.
Det skapes nye veier i hjernen, – men alt vil gå over.   
Du kan få en masse toner i ørene, se flasher av lys, farger og bevegelser i hodet; dette er alt kommunikasjon
med det Åndelige – koder, som du etter hvert vil forstå (det gjør det forente shacra).
Nå er man virkelig på vei Hjem! Du haker deg inn på din egen multidimensjonalitet.
Etter hvert blir man klar over at man kan være hvor som helst og gjøre hva som helst, og alt man gjør og er,
fordi din Ånd dirigerer deg til det.


Du følger din Ånd i hvert skritt og hvert åndedrag.
Kommunikasjon med folk på et helt nytt nivå. PÅ dette stadiet vet ikke folk helt hva de skal ”gjøre med deg”
fordi feltene er forandret og ingen kroker er ute som de kan hekte seg på.
Det er ikke lengre så mange ”up`s and downs” – man manifisterer det multidimensjonale gjennom kroppen.
En annen ting på det 8. nivået er at man utvider sin bevissthet, ikke bare gjennom det dimensjonelle, men
også på tvers av parallelle verdenen; du blir i stand til å koordinere dine energier tvers over parallelle virkeligheter.
Det 8. nivået er en av de mest transformerende, ting går veldig fort og man kan virkelig føle at maan blir gal:
Du kan oppdage deg selv snakke i rim, ikke klare å snakke i det hele tatt eller snakke bakvendt.
Du vil forstå etter hvert, og alt går bokstavelig inn i ditt DNA.


Det er også en mutasjon av nervesystemet, og hele sanseapparatet kan ”forstyrres”, hjernen kan ”skramle”
– vær tålmodig med deg selv! Bruk HUMOR!!!
Det er svært vanlig med hjerneforstyrrelser eller urytmisk hjertebank her – den 5. dimensjons sirkulasjonssystem holder
på å komme på plass, hjertet mottar det dobbelte av elektriske impulser.
Når 95 % av lysarbeidere er i det 8. nivå vil de hekte seg fast i gruppebevisstheten og bringe inn et helt
nytt tjenesteprogram for denne planeten – en åndelig ”superhighway”!

Lyskroppens niende nivå
Du begynner å forstå Lys-språk, geometri/lys/farger/toner blir forskjellig – alt dette er sjette dimensjon.
Din Ånd bruker dette språket for å forandre strukturen i grunn – malen til nye maler for den 5. dimensjonelle lyskroppen.
Aktivering av 7. dimensjon stoff kan skape smerter i korsryggen og følelse av tunge energier i hofteområdet.
Nye Alpha/Omega strukturer åpner seg og tillater deg å ta inn mer høy energi.
På dette stadiet kan du oppdage at du skifter kroppsform, blir større, blir mindre, høyere eller begynner å vokse vinger.
Du kan bli oppmerksom på andre kroppsformer enn det menneskelige.
Du blir mye mindre opptatt av hva andre tenker om deg på det personlige plan. Alt som betyr noe for deg er hvordan
du uttrykker din Ånd i hvert skritt du tar.


Hypofysen åpner seg mer og mer og produserer mer veksthormoner. Hos kvinner kan dette forårsake en ubalanse
– føle seg sliten, deprimert, utflod, uregelmessig mens m.m.
Vanligvis er det en massiv nedstigning i begynnelsen av det 9. nivået. Dette kan være en av de vanskeligste stadiene
fordi det krever en total overgivelse til din Ånd. Du vil forstå at du alltid har vært et gudommelig instrument
– at du er ”Ånd – i – bevegelse”.
For de fleste er det dette man har jobbet imot gjennom livstider. Ekstasen som venter på den andre siden
av døren er ubeskrivelig.


Dette nivå er overgivelse. Det er motstand som gjør vondt.
Overlevelsesangsten slipper nå tak – blir uviktig, frykt kan fortsatt komme opp fordi du ennå er i denne verden,
men du kan hele tiden sette disse illusjonene til side.
Det 3, 6. og 9. nivået frakobles du fra den allmenne virkeligheten (consensus), og kjenner at det gjør vondt når
du går inn igjen.
Du begynner å stråle, øynene dine ser veldig klare og annerledes ut for folk.
Ditt 9. og 10 chacra åpner eg mer og ditt 11. og 12. chacra åpner seg.
Du får kontakt med kristusenergien og begynner å operere fra kristusnivå (går inn og ut av dette til det stabiliserer seg).
På dette nivået beveger du deg inn i tilstander du aldri før har vært i, opplever din egen sannhet og
betingelsesløs kjærlihghet og kraft. Det kalles den Trefoldige Flammen og ressonerer i alle dimensjoner.
På slutten av det niende nivået begynner en nedstigning (desencion) vanligvis ganske massiv.
Du har nå gått gjennom all overgivelse av ego – og denne nedstigningen er ekstremt transformerende: du begynner å sende ut lys.

Lyskroppens Tiende nivå
De tre siste nivåene av Lyskroppen kalles de ”åndelige nivåene”. Her er alle felter fullstendig koerent.
Chacraene er åpne til det 14 chacra.
Feltene er sammensmeltet og du er fullstendig sammenkoblet med Kristus` Oversjel på eneste ??an av
din skikkelse. Du er din”I AM” (JEG ER).
På det 10. nivået får du avatar evner. Det betyr at du kan være akurat hva du vil, når du vil.
Teleportasjon, aportasjon og manifestasjon kommer inn på dette nivået av Lyskroppen.
Du har sluppet alle bindinger og opererer fra din multidimensjonale skikkelse – ditt Guds selv.
Du begynner å bygge på det som kalles Merrrkabah – farkost i dine energistrukturer.
Merabah betyr vogn på Hebraisk.


Merkabah er en krystallisk Lys-struktur som gjør at du kan reise gjennom rommet, tiden og
dimensjonene fullstendig i din egen totalitet.
Denne Lys strukturen skaper du av dine egne felter med assistanse av din Ånd.
Snakker om tre forskjellige funksjoner:
-Englefunksjon
-Rombrødreskapet eller den-Utenomjordiske funksjonen og de oppstegne Mestrene funksjonen.
Alle disse passer sammen, når tiden for oppstigningen kommer vil Rombrødrene rundt hele planeten
hekte sammen alle Merkabah farkostene de bygger i sine egne felter, lenker dem sammen rundt hele
planeten og forme jordens lyskropp!
Planeten Jorden blir tatt fra den tredje dimensjon – og dimensjonen vil kollapse.
Oppstegne Mestrene vil være dirigenter og navigatører.
I det 10. Lyskroppnivå begynner du bevisst arbeidet med dette.

Lyskroppens ellevte nivå
Du har bygget din Merkabah struktur og skifter inn i det 11. nivået. Dette er stadiet da du bestemmer deg
or om du vil bli i Lyskroppen og stige opp med planeten, eller om du vil stige opp før planeten og opptre
som et framstående mannskap eller om du vil gå tilbake til en ren energiform.
Dette bestemmes på det 11. nivået av Lyskroppen, når du er koblet sammen med din høyere dimensjonelle
Merkabah gjennom de aksotonale linjene.


Disse linjene deler av din legemlige Lyskroppstruktur, men de knytter deg også til andre stjernesystemer og universer.
Lys-linjene ligger langs de fysiske akupunktur punktene og forbindes til din fysiske kropp til noe som kalles ”spinn punkter”.
Gjennom mutasjonsprosessen har det blitt bygget et helt nytt femtedimensjonelt sirkulasjonssystem, cellenes
regenerering ble fullført gjennom spinnpunktene – regenerering på molekylært plan.
Din Ånd har forsterket disse strukturene gjennom alle nivåer av Lyskroppen og forberedt din fysiske kropp til
å kunne ta i mot den større Merkabah. I det 11. nivået av Lyskroppen er disse strukturene helt og holdent på
plass og fullstendig aktivert.


All tid foregår samtidig. Du vil komme ut og inn av følelsen av å være overalt på en gang og samtidig være i en tidslinje.
Det kommer til å bli morsomt når du oppdager at dette med tidligere liv er en vits: Du har mange liv samtidig,
og de har alle ressonans.


Hver gang du velger Lys i hvilken som helst av parallellene, påvirker det hvert eneste liv du noen gang har hatt!
(Det er 7-8 millioner lysarbeidere inkarnert i denne paralellen alene!)
Det du ønsker å gjøre mer av alt i denne verden er din nøkkel for å manifestere din del av den Gudommelige Plan.
Mange av dere er her med svært spesiele kunnskaper for å hjelpe denne planeten.
På det 11. nivået av Lyskroppen manifesterer du din versjon av himmelen på Jorden og får uttrykke din Ånds ekstase.
 


Lyskroppens tolvte nivå
Her går du til handling i forhold til det du har bestemt deg for å gjøre.
Det kan være å forbinde deg med andre folk om på planeten eller hva som helst.
Det er mange strukturer som må komme på plass i den endelige oppstigningen til dnne planeten. Du lever nå i
en konstant sammensmeltning med alle parallellene.


(Hver gang du tar et valg som ikke er Åndens valg, vil alltid valget til det Åndelige skje, men en parallell bli
spunnet ut for å holde det andre valget. Det finnes derfor kvadrillioner, zillioner av disse parallelle virkelighetene.
Men når dere våkner opp for å følge det Åndelige blir alle disse parallellene samlet sammen. Så det finnes ett
punkt der alle disse parallellene har smeltet sammen og tilbake finnes kun Åndens vei fra det øyeblikket den ble skapt.)
Det var aldri et karmaspill unntatt i Akahsic Records, du trenger derfor ikke å ta alt dette med deg, ikke i noen av kroppene.
Dette er hvordan en planet stiger opp!
Så når du skifter frs det 11. til det 12. Nivået av Lyskroppen så er dette den endelige aktiveringen fra den
Guddommelige Planen for planeten Jorden.
Alle er i sin Lyskropp og følger sin Ånd i total suverenitet og total mesterlighet - Tilbake til Kilden.
 

hennes side

channie west om forskjellige aspekter av kontakter til kosmos